ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۱%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  سمند LX ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۶,۷۳۵,۰۰۰ (‎-۱.۶۹%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۶۲,۰۰۰ (‎-۲.۰۴%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۹۳۲,۰۰۰ (‎-۱.۳۳%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  سورن سال --- ۱۳۱,۶۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سورن پلاس --- ۱۸۸,۵۰۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۹۶۰,۰۰۰ (‎-۱.۵۸%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس --- ۱۶۶,۱۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس توربو --- ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۲۰%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۱.۶۸%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۸۳%‏)-۱,۵۰۰,۰۰۰
  پژو SLX 405 ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ (‎-۱.۰۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ (‎-۱.۹۳%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ (‎-۱.۷۴%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ (‎-۱.۶۵%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک --- ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای + فرمان هیدرولیک ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۲,۲۳۷,۰۰۰ (‎-۰.۷۲%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 دنده‌ای + فرمان برقی --- ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . دنده‌ای / پانوراما ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۹,۶۲۱,۰۰۰ (‎-۱.۹۴%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . اتوماتیک ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۲۳%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . اتوماتیک / پانوراما --- ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 صندوقدار --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ (‎-۱.۰۶%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 . تیپ 5 --- ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 صندوقدار --- ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 2008 --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رانا ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۰۲%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  رانا پلاس ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ (‎-۱.۳۳%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو تندر E2 --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی --- ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل --- ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سوزوکی ویتارا --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  تارا اتوماتیک --- به زودی (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 (سفید) ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۸۱%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 111 (تنوع رنگ) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 131 (سفید) ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۱.۹۰%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 131 (تنوع رنگ) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 132 (سفید) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 132 (تنوع رنگ) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 151 ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۶۸%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 151 (آپشنال) --- --- (۰.۰۰%)۰
  سایپا 151 (آپشنال) + رینگ آلومینیوم --- --- (۰.۰۰%)۰
  تیبا ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷,۰۷۵,۰۰۰ (‎-۱.۲۸%‏)-۱,۵۰۰,۰۰۰
  تیبا (آپشنال) --- ۸۷,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا 2 (سفید) ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ (‎-۰.۷۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا 2 (تنوع رنگ) --- --- (۰.۰۰%)۰
  تیبا2 پلاس --- ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ساینا (ساده) ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ (‎-۱.۵۲%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا (آپشنال) --- ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک دنده‌ای ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ (‎-۱.۴۱%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک R (سفید) ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۳۷%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک R (تنوع رنگ) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  کوییک اتوماتیک --- توقف فروش (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد --- ۱۷۷,۷۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (رادیال) --- ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) --- ۱۹۰,۵۹۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) --- ۱۹۹,۸۹۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) --- ۲۰۹,۸۷۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 --- ۲۶۳,۹۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (پلاس) --- ۲۲۹,۰۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  آریو (دنده ای) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  آریو (اتوماتیک) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  چانگان CS35 --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  کیا سراتو 2000 --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سیتروئن C3 (تیپ 1) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  شاهین --- ۲۶۷,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H230 دنده‌ای --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H320 --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۵۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو تندر 90 --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو پارس تندر --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو - دنده‌ای --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۴۷%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۸۶%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ --- ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) --- ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) --- ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۵%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 --- ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۹%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) --- ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۴%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) --- ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۸%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۰%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  چری تیگو 5 (IE) ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۴%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  چری تیگو 7 (Excellent) --- توقف فروش (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 (IE) ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۱%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  جک J4 اتوماتیک ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۸۸%‏)-۷,۰۰۰,۰۰۰
  جک S3 اتوماتیک ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۲۸%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۹۴%‏)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  کی‌ام‌سی K7 به زودی ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی T8 به زودی ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا - تک کابین ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۴۸%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - دو کابین ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۱۷%‏)-۲,۵۰۰,۰۰۰
  مزدا3 ۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۴۷%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  بسترن B30 ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۴۵%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۸۳%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H2 --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  دیگنیتی پرایم --- به زودی (۰.۰۰%)۰
آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

منبع : ایران جیب