محمد حسین فقیه بخشدار گیلخواران در گفتگو با خبرنگار جویباران اظهار کرد: جسد مهدی هنرورنیا ساعتی پیش در پره صیادی شهید مدنی جویبار پیدا شد.

وی افزود: وی از اهالی روستای میانملک شهرستان جویبار بود که یکشنبه ۲۹ بهمن به همراه دو صیاد دیگر به دریا رفتند که تاکنون از دو نفر دیگر خبری نشده است.

بخشدار گیلخواران گفت: با تمام نیروهای داوطلب و سازمانی به جستجوی برای دو صیاد دیگر ادامه خواهیم داد.