به گزارش جویباران، تصاویر مراسم عروسی متفاوت و خاص دو خواهر و برادر تبدیل به سوژه ای در رسانه های چینی شد ، ازدواج دوقلوها با ایده های جالب ستی همراه بود.

یکی از سوژه های جدید رسانه های چینی ازدواج همزمان ۲ برادر دوقلو با ۲ خواهر دوقلو بود ، مراسم ازدواج جالب و در نوع خود نادری که دراین بخش از نمناک تصاویر آن را مشاهده می کنید.ازدواج دوقلوها

 

ازدواج دوقلوها

 ایده ی ازدواج جالب و همزمان ۲ جفت دوقلو

دو برادر با نام های “ژنگ داشوآنگ” و “ژنگ ژیائوشانگ” که ۲۶ ساله بودند با دو خواهر دوقلوی ۲۳ ساله با نام های “لیانگ جینگ” و “لیانگ کواینگ” ازدواج کردندنکات جالب بسیاری در این مراسم عروسی وجود داشت و از قرار معلوم طبق برنامه ریزی همه چیز جفت و شبیه انتخاب شده بود ، از لباس عروسی تا تزیینات مخصوص و آرایش عروس خانم ها و موادر دیگری که در تصاویر دیده می شود.براساس گزارشات محلی خانواده دو زوج حدود ۱۰ سال بوده که با هم آشنایی داشته اند و روابط صمیمی آنها موجب این ازدواج شده است.

ازدواج دوقلوها

ازدواج دوقلوها