به گزارش جویباران، جشن عبادت و بندگی در دبستان دخترانه شهدای فرهنگی قائم شهر برگزار شد.