به گزارش جویباران،نخست وزیر ترکیه با تاکید بر لزوم تعیین کننده بودن نقش کشورها در سرنوشت خود، گفت که آمریکا نمی تواند برای کشورهای منطقه تصمیم بگیرد.

به گزارش آناتولی، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه طی سخنانی با بیان اینکه علیرغم وجود تهدیدات آمریکا، اکثر کشورهای جهان در سازمان ملل به نفع فلسطین رای دادند، اظهار داشت: هر کشوری خودش تصمیم گرفت.

وی که این سخنان را در جریان برگزاری جلسه تحکیم حزب عدالت و توسعه در استان بارتین مطرح می کرد، گفت که تهدیدات رئیس جمهور آمریکا جواب نداد و نتوانست بر خروجی آرا تاثیرگذار باشد.

نخست وزیر ترکیه تاکید کرد: وی (ترامپ) سعی کرد تا ما را بترساند، اما حساب یک چیز را نکرد. و آن اینکه مهم نیست چقدر قدرت داری، هر کشوری در جهان که پرچم، سرزمین و حاکمیت دارد، خودش برای خود تصمیم می گیرد و سرنوشت خود را به دست خود رقم می زند.

ایلدریم در ادامه سخنان خود علیه رئیس جمهور آمریکا افزود: آنچه ترکیه می گوید این است؛ هیچکس نمی تواند از هزاران کیلومتر آن طرف تر بیاید و (برای ما) برنامه ریزی و علیرغم خواست ما و کشورهای منطقه خودنمایی کند.

لازم به ذکر است ترامپ با تهدید بسیاری از کشورهایی که کمک های مالی از آمریکا دریافت می کنند گفته بود در صورتیکه این کشورها در ماجرای رای گیری بر سر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی علیه واشنگتن رای دهند، آمریکا نیز کمک های خود به آنها را قطع خواهد کرد.