به گزارش جویباران،علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مورد حرف و حدیث های پیش آمده در باره افزایش حقوق نمایندگان مجلس گفت «من با هیچ افزایش حقوقی برای نمایندگان موافق نیستم. چون هر افزایش حقوقی، برداشت از جیب مردم است. اما آنچه بحث شده است این نیست.»

نماینده تهران : برخی نمایندگان از دو جا حقوق می گیرند

او ادامه داد«آنچه مطرح شد، این بود که چرا قانون خدمات کشوری در مورد نمایندگان اجرا نمی‌شود؟ من نمی‌دانم این بحث چگونه به اینجا رسیده است. » نماینده تهران در پاسخ به این سوال که چقدر حقوق می‌گیرد، گفت« من هم مانند همه نمایندگان حقوق می‌گیریم و فیش حقوقی ام را منتشر می‌کنم که ببینید. اما من فقط سه میلیون آن را برداشت می‌کنم. وقتی پرسیدیم بقیه حقوق را پس انداز می‌کنید؟، گفت «بگذار واقعیت را بگویم؛ من از روز اولی که به مجلس آمدم تا تصویب آئین نامه جدید؛ حقوقم را از کارخانه می‌گرفتم و اصلا از مجلس حقوق نمی‌گرفتم و همه آن را به حساب خانه کارگر می‌ریختم. اما برخی نمایندگان برخلاف آئین نامه علاوه بر حقوق دانشگاه از مجلس هم برداشت می‌کنند. من به آئین نامه متعهد ماندم و از آنجایی که سهم حقوقم سه میلیون می‌شود، این سه میلیون را برداشت می‌کنم بقیه را هم به همان جایی می‌دهم که سابق می‌دادم».