به گزارش جویباران،محمد‌حسین مرادی در جلسه برنامه‌ریزی فعالیت‌های کمیته امداد امام‌خمینی شهرستان سوادکوه به رسالت‌های این نهاد اشاره و اظهار کرد: رسالت کمیته امداد امام خمینی(ره)، توجه به امور نیازمندان و مساعدت افراد محروم و مستمند جامعه فاقد‌ ممر‌درآمد و نا‌توان از تأمین حداقل نیازهای ضروری و اساسی زندگی است.

وی خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) افراد نیازمند و پا‌برهنه را ولی‌نعمتان جامعه توصیف‌کردند.

رئیس کمیته امداد امام‌خمینی(ره) شهرستان سوادکوه تاکید کرد: این کمیته سعی خود را برای خدمت‌رسانی بیشتر و مطلوب‌تر و حفظ شأن، مقام، منزلت و کرامت آنان و خانوادهای افراد زیرپوشش قرار‌ داده است.

مردای از زیرپوشش‌ بودن ۵۷۵ خانوار و ۹۷۰ نفر نفر در کمیته امداد امام‌خمینی(ره) در شهرستان سوادکوه خبر‌ داد و اظهار کرد: ۲ درصد جمعیت شهرستان سوادکوه زیرپوشش کمیته امداد‌ امام خمینی(ره) هستند.

وی با اشاره به اولویت‌ها نیازمندی‌های خانواده‌های مددجوی کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، گفت: معیشت، مسکن، درمان، جهیزیه، اشتغال از مهم‌تر‌ین نیازمندی‌های خانواده‌های مددجوی کمیته امداد امام‌خمینی سوادکوه است.

رئیس کمیته امداد امام‌خمینی(ره) شهرستان سوادکوه توانمند‌سازی خانواده‌های مددجوی کمیته امداد امام‌خمینی را از مهم‌ترین برنامه‌های آینده ذکر‌ و تصریح کرد: از جهت دسته‌بندی، مهم‌تر‌ین نیازهای خانواده‌های مددجوی کمیته امداد امام خمینی معیشت، مسکن، درمان، جهیزیه و اشتغال است.

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، توانمند‌سازی خانواده‌های تحت حمایت، تقویت عزت‌نفس و خود‌باوری آنان و هدایت برای نیل به خودکفایی و استقلال‌ اقتصادی است و این مهم را از طریق آموزش، ایجاد مهارت، ایجاد اشتغال و احداث مسکن دنبال می‌کند.