به گزارش جویباران،یکی از دغدغه های مهم و همیشگی دانش آموزان و دانش جویان، یادگیری دروس و به خاطر سپردن بهتر آن ها است نتایج یک مطالعه مطالبی که فرد با صدای بلند می خواند، بسیار بهتر در حافظه باقی می مانند.

بیشتر مردم در همان دوران کودکی و پس از یادگرفتن نحوه تلفظ واژگان و حروف، خواندن با صدای بلند را متوقف کرده و بدون صدا مطالب مختلف را مطالعه می‌کنند.

این موضوع در حالی است که نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که خواندن متون مختلف با صدای بلند سبب می‌شود آن‌ها را به نحو بهتری در ذهن نگهداشته و یاد بگیریم.

زمانی که فرد متنی را با صدای بلند خوانده و برای خود تکرار می‌کند، مطالب به نحو بسیار بهتری در ذهن وی باقی مانده و میزان یادگیری به نسبت زمانی که فرد مطالب را بی صدا و در ذهن خود می‌خواند، بیشتر است.

در این مطالعات پژوهشگران از ۷۵ دانش آموز خواستند که تعداد ۱۶۰ واژه مختلف را با صدای بلند قرائت کنند. در مدت زمان چهارده روز پس از این آزمایش، پژوهشگران به بررسی ۸۰ واژه از بین ۱۶۰ واژه ارائه شده به روش‌های مختلف پرداختند به این ترتیب که صدای تلفظ واژگان ضبط شده خود فرد یا صدای فرد دیگری که این واژه‌ها را خوانده بود برای وی پخش شده، از شرکت کنندگان درخواست شد این واژه‌ها را مجددا به صورت صامت و بی صدا مطالعه کرده و یا آن‌ها را دوباره با صدای بلند بخوانند.

در این مطالعات پژوهشگران برای بررسی و کسب اطمینان از صحت کار، از وجود دانش آموزان مختلف و تکنیک‌های متفاوت استفاده کردند. در ادامه، واژه‌های مختلفی به دانش آموزان نشان داده شده و از آن‌ها خواسته شد تا مشخص کنند آیا این واژه در بین لغت‌های خوانده شده بود یا نه؟

نتایج مطالعات انجام شده نشان می‌داد که موثر‌ترین روش یادگیری متون، خواندن بلند آن‌ها است، زیرا افرادی که هر دو بار واژه‌ها را به صورت بلند خوانده بودند به ۷۷ درصد سوالات پاسخ درست داده و بهتر از سایر گروه‌ها عمل کردند. در ادامه شنیدن صدای بلند ضبط شده، شنیدن صدای دیگران و در خاتمه، خواندن در سکوت متون در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در این بررسی‌ها به دلیل تفکیک دقیق بخش‌های مختلف روند مطالعاتی، پژوهشگران نتیجه گرفتند که سودمندی این روش برای به حافظه سپردن متون تنها از طریق خواندن و یا گوش کردن حاصل نشده و زمانی که فرد خودش متون را بلند خوانده و به صدای خود گوش کند نتایجی به مراتب بهتر حاصل خواهد کرد. به گفته این محققان، زمانی که فرد متنی را با صدای بلند خوانده و برای خود تکرار می‌کند، مطالب به نحو بسیار بهتری در ذهن وی باقی مانده و میزان یادگیری به نسبت زمانی که فرد مطالب را بی صدا و در ذهن خود می‌خواند، بیشتر است.

شرح کامل این پژوهش و یافته‌های به دست آمده از آن در آخرین شماره مجله تخصصی حافظه (Memory) منتشر شده و در اختیار پژوهشگران قرار دارد.