به گزارش جویباران، قبر ۷۰۰ میلیون تومانی معاوضه با بی ام و X4 را مشاهده می کنید.