به گزارش جویباران،از سال ۱۳۰۹ دوچرخه سواری با دوچرخه‌های پائی در شهر و حومه بدون حضور در امتحانات لازمه و جواز #تصدیقنامه ممنوع شد.