به گزارش جویباران،طبق طرحی در مجلس شورای اسلامی، موضوع ادغام صندوق فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری مورد بررسی نمایندگان در کارگروه کار و روابط کار قرار خواهد گرفت که نشست آن امروز چهارم دی‌ماه برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان یکی از صندوق‌های ورشکسته در حال فعالیت است و در تأمین مستمری بازنشستگانش با چالش‌های جدی مواجه بوده است و از طرفی صندوق بازشستگی کشوری نیز بیش از ۹۰ اعتبار مستمری‌ها و پرداخت‌هایش را از طریق بودجه عمومی دولت تأمین می‌کند.

با بررسی‌های انجام شده، شرکت ملی فولاد در سال ۷۴ به دلیل مشکلات ناشی از تامین وجوه مستمری و عدم سنخیت امور اجرائی بازنشستگی با فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری تصمیم گرفت فعالیت‌های امور بازنشستگی را به دو بخش صندوق بازنشستگی و امور بازنشستگی تفکیک کند تا بتواند با مرزبندی روشن وظایف و تخصصی کردن آن، امور مربوط به مستمری بگیران را ساماندهی کند.

این روند تا سال ۷۶ ادامه پیدا کرد تا اینکه بر اساس مصوبه مورخ ۱۸ خرداد ۷۶ هیئت مدیره شرکت ملی فولاد، موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صورت یک موسسه غیر دولتی و از نظر اداری و مالی مستقل، برمبنای اساسنامه مصوب هیئت مدیره شرکت ملی فولاد با هدف ارائه خدمت به بازنشستگان، مستمری بگیران و بخشی از شاغلین معادن و صنایع معدنی و نیز فولادی‏‌ها تاسیس و تحت شماره ۹۵۱۱ مورخ ۱۸ خرداد ۷۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

در تارنمای صندوق بازنشستگی کشوری نیز آمده است: به استناد اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری، این سازمان موسسه‌ای بیمه ای، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی است که مسئولیت اداره امورصندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده دار است.

پیش از این نیز،  دو فوریت طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری بعد از بحث و بررسی با ۷۶ رأی موافق، ۹۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ رأی مأخوذه تصویب نشد؛ این رأی گیری دو ماه پیش در صحن علنی انجام شد.

این طرح با وجود مشکلات و وضعیت نابسامان حقوق بازنشستگان در صندوق فولاد تدوین شده بود اما بسیاری از نمایندگان به دلیل بار مالی با آن مخالفت کردند.