به گزارش جویباران، جنگل‌های شمال ایران با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال محو شدن هستند و در ۴۰ سال گذشته نزدیک به ۲۲درصد مساحت آن از بین رفته است. خشکیدگی وسیع دریاچه ها، تالابها، رودخانه ها (ارومیه، هیرمند و هامون، زاینده رود، جراحی و..) در سراسر کشور و کاهش سطوح آبی و خالی شدن زمین ایران از پوشش گیاهی کاملا مشهود است. ظرف پنج سال گذشته ۵۸ میلیون درخت را در ایران از دست داده ایم که ۱۸ میلیون آنها از بلوطهای زاگرس بوده. بر اساس آخرین آمارها کمتر از ۱۱۰ هزار راس جانداران ارزشمند در کشور باقی مانده اند. رکورد نشست زمین در طول پنج سال اخیر دوبار توسط ایرانیان شکسته شده است. یک بار آن در جنوب غرب تهران با ۳۶ سانتیمتر در سال و دیگری در فاصله دشت فسا تا جهرم با ۵۴ سانتیمتر در سال اتفاق افتاده که ۴۰ برابر شرایط بحرانی است.

تنها دلیلی که دولتمردان و رسانه های وابسته برای این خشک شدن هولناک مرتبا تکرار میکنند: خشکسالی و گرم شدن جهانی زمین است!  دروغهایی بزرگ برای پوشاندن حقیقتی بزرگ!

حقیقت آن است که ما درست به موازات جنگ اقتصادی و  جنگ فرهنگی و سیاسی که علیه ایران و برخی از کشورها در جریان است، در حال دست و پا زدن (نه مبارزه) در یک جنگ آب و هوایی (اصطلاحا  جنگ ژئومتریک ) به مراتب خطرناکتر هستیم.

مهندسی ژئومتریک چیست؟

تغییرات مصنوعی سیستم های آب و هوایی زمین. “مهندسی ژئومتریک” و  “جنگ ژئومتریک” geomtric war دارای سرفصل های مختلفی مثل مهندسی ژئومرنس آئروسل سولفات استراتوسفریک (SAG-SRM)، پروژه مرگ درختان، مهندسی متان، مهندسی ذرات، هارپ  HAARP و کمتریلینگ Chemtrail (پسدمه هواپیما) است.

اما باید گفت، وحشتناک تر از جنگ ژئومتریک، جنگ روانی است که برای  توهم توطئه پنداشتن و دروغ بودن آن به ملتها قالب میشود. انکار این جنگ از خود آن به مراتب وحشتناک تر است.

به عنوان مثال، کم ترایلینگ (پسدمه هواپیما) یک تکنیک عمومی برای دستکاری مصنوعی سیستم آب و هوایی زمین با استفاده از بازتاب مواد نانو آئروسل برای اسپری کردن مواد و ذرات آلوده به مناطق هدف، منحرف کردن نور خورشید و.. است. این برنامه اسپری دائمی یک عامل مهم آب و هوایی در انقراض گونه های زنده، گرمایش و خشکسالی، سیل، کشاندن گیاهان به حال مرگ، آتش سوزی های مرگبار و.. است که با ذرات فلزی موجود در هوا روی می دهد.  فرانسیس منگلز افسر بازنشسته ۳۵ ساله ارتش آمریکا در کتاب خود “مهندسی ژئوماتیک: کرونیکل تشنج” با اسناد و دلایل روشن اثرات خطرناک پسدمه در جنگ ژئوماتیک را اثبات و تشریح کرده است.

اما پسدمه همواره به عنوان یک «تئوری توطئه» توسط رسانه ها و مقامات غربی انکار و نوعی توهم تبلیغ میشود و همچنان هواپیماهای منتشرکننده پسدمه های آلوده در کشورهای هدف از جمله ایران مرتبا در حال پرواز هستند. با این حال، در سکوت و غفلت محافل و دستگاههای مختلف داخل کشورمان، جریانهای علمی کشورهای غربی به اعتراض و روشنگری در این خصوص روی آورده اند. سایت دیده بان مهندسی ژئومتریک از این جمله است که ابعاد مختلف جنگ آب و هوایی آمریکا را با اسناد و ادله مختلف، در معرض دید افکار عمومی قرار میدهد.