به گزارش جویباران،به نقل از پایگاه اینترنتی خبری العهد لبنان، دیوان عدالت اداری مصر در صدد لغو تابعیت محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور و همچنین نخست وزیر و وزیر کشور اوست.شعبه دوم دیوان عدالت اداری مصر امروز یکشنبه درخواست لغو تابعیت محمد مرسی را به دادستانی کل این کشور ارائه کرد.

در این دادخواست لغو تابعیت نخست وزیر و وزیر کشور زمان ریاست جمهوری محمد مرسی نیز درخواست شده است.