به گزارش جویباران، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از تصویب سند ملی سالمندان کشور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تا ۱۵ سال آینده، جمعیت سالمند کشور ۲ برابر می‌شود اجرای سند ملی سالمندی در کشور بسیار ضروری است.

محسن سلمان نژاد گفت: سند ملی سالمندان کشور توسط رئیس جمهور در جلسه شورای عالی سلامت به تصویب رسید و دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور موظف به هماهنگی های مرتبط با حسن اجرای اهداف و سیاست های این سند است.

وی با اشاره به قوانین توسعه برنامه ششم افزود: پیرو ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس در برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت رفاه مکلف شد به منظور بسط و گسترش هر چه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی نسبت به رصد شاخص های رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروه های هدف و نسبت به تهیه و تدوین بسته های سیاستی و حمایت اجتماعی اقدام کند.

سلمان نژاد ادامه داد: دولت مکلف است به منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت های اجتماعی، تأمین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی، با تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان، کودکان و معلولان در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورایعالی رفاه نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامه های اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداکثری از مشارکت های مردمی و همکاری های جمعی اقدام کند.

وی افزود: برای تدوین «سند ملی سالمندان کشور» در ابتدا با توجه به اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم انداز ۱۴۰۴، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و سیاست های کلی جمعیت)، شرایط وضع موجود و شرایط مطلوب مورد نظر،اهداف احصا شده است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در بیان اهداف این سند گفت: این سند برای هدایت سیاستگزاری ها، برنامه ها و فعالیت های آینده در امور سالمندان شامل شش هدف اصلی ارتقای سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی، توانمندسازی سالمندان، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان، ارتقای سرمایه اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی، توسعه زیرساخت های مورد نیاز در امور سالمندی و امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان است.

سلمان نژاد همچنین از دیگر اهداف مهم این سند را توانمندسازی سالمندان عنوان کرد و گفت: از طریق تأکید بر آموزش و یادگیری مادام العمر مهارت آموزی فرد و مراقبین سالمندان، ایجاد و توسعه محیط های توانمندساز و توسعه مشارکت اجتماعی سالمندان قابل دستیابی است.

ایجاد و توسعه محیط های توانمندساز از طریق ترویج و حمایت از سیاست‌های محیط دوستدار سالمند و افزایش دسترسی سالمندان به خدمات درمانی و توانبخشی می تواند نقش مهمی در توانمندسازی سالمندان داشته باشد.

وی گفت:اگر چه در این سند در راستای حفظ و تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی کشور ایران سعی بر زندگی سالمندان در خانه خود و در کنار خانواده و جامعه می باشد ولی لازم است انواع مدل های مراقبت برای سالمندان در جامعه فراهم باشد.

سلمان نژاد ادامه داد: تبیین انواع مدل‌های مراقبتی از سالمندان، اصلاح مدل های مراقبتی موجود از سالمندان، ایجاد و حمایت از مدل‌های کارآمد مراقبتی متناسب با نیاز سالمندان، ترویج و حمایت از مدل‌های مراقبت در منزل از سالمندان مبتنی بر خانواده و مراقبین غیررسمی، آموزش مراقبین رسمی و غیررسمی سالمندان و حمایت بیمه‌ای از انواع مدل‌های مراقبت سالمندان دارد.

وی افزود: آخرین هدف این سند که بسیار مهم است امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان از طریق تأمین منابع مالی پایدار برای سالمندی، کاهش پرداخت از جیب مردم در برخورداری سالمندان از خدمات درمانی و توان بخشی و تخصیص عادلانه و بهینه منابع مالی است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: براساس آمارهای موجود تا ۱۵ سال آینده جمعیت سالمند کشور ۲ برابر خواهد شد و این بر مبنای تعریف سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه است که مبنای سالمندی را ۶۰ سال می دانند.

وی با بیان اینکه این میزان برابر با حدود ۹ و ۳ دهم درصد از جمعیت کل کشور است، ادامه داد: جمعیت سالمندان در استان های شمالی کشور بیشتر و در استان های جنوبی و جنوب شرقی کمتر است.

سلمان نژاد با اشاره به اینکه اکنون ۷۰ درصد جمعیت کشور را جمعیت فعال یعنی افراد بین ۱۵ تا ۶۰ سال تشکیل می دهند، گفت: از سال ۸۵ که پنجره جمعیتی در کشور ما باز شد، تعداد جمعیت سالمند در حال زیاد شدن است و این پنجره تا حداکثر سه دهه دیگر شروع به بسته شدن می کند و در سال ۲۰۵۰ میلادی یعنی حدود ۳۳ سال دیگر حدود ۳۰ درصد جمعیت کشورمان را سالمندان تشکیل خواهند داد.

وی ادامه داد: جمعیت سالمندی براساس آخرین سرشماری ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر است.