به گزارش جویباران،زمین لرزه هایی به بزرگی ۴.۴ و ۴.۷ ریشتر دقایقی پیش بار دیگر کوهبنان واقع در استان کرمان را تکان داد.

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر ساعت هشت و ۴۵ دقیقه صبح دوشنبه کوهبنان را تکان داد.

همچنین در ساعت هشت و ۵۵ دقیقه صبح امروز زمین لرزه ای بزرگتر با شدت ۴.۷ دقیقه کوهبنان را لرزاند.

کانون این زمین لرزه ها در عمق شش کیلومتری از سطح زمین بوده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی زمین لرزه گفته شده دریافت نشده است.

پنجشنبه هفته گذشته زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر کوهبنان را تکان داد و از آن زمان تاکنون شاهد وقوع پس لرزه های متعدد در این منطقه هستیم.

صبح امروز هم زمین لرزه ۴.۳ ریشتر هجدک کرمان را تکان داد.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است.