به گزارش جویباران، دادستان کل کشور تقویت فعالیت های فرهنگی در قوه قضائیه با دو رویکرد فرهنگ سازی درونی و بیرونی را ضروری و مورد نیاز قوه قضائیه دانست و گفت:معاونت فرهنگی قوه قضائیه کارهای بسیار خوبی انجام داده است اما باید بیش از پیش نسبت به فرهنگ سازی و آگاهی مردم از تلاش های انجام شده در دستگاه قضایی همت کرد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور عصر امروز در جلسه راهبردی شورای فرهنگی قوه قضاییه که با حضور معاون فرهنگی دستگاه قضایی و به میزبانی دادستانی کل کشور برگزار شد با تاکید بر ضرورت انجام کار فرهنگی در دستگاه قضایی گفت:دستگاه قضایی نیاز به آسیب شناسی درونی و بیرونی دارد و در حال حاضر که دشمن با جدیت و به هر طریقی درصدد ضربه زدن به قوه قضاییه است انجام کار فرهنگی و تدوین استراتژی فرهنگی مناسب به منظور فرهنگ سازی درونی و بیرونی بسیار ضروری است.

دادستان کل کشور با تاکید بر لزوم انجام هر چه بیشتر امور فرهنگی در دستگاه قضایی و دیگر دستگاه ها با توجه به ظرافت ها و حساسیت های آن ،به استناد روایتی از پیامبر اکرم ( ص ) انجام کارها و پیشبرد امور منطبق با دو رکن اساسی علم و دانش و عقل ، منطق و تدبیر را بسیار مهم و حیاتی خواند و افزود: فرهنگ مجموعه ای به هم پیوسته از امور مورد نیاز زندگی فردی و اجتماعی انسان است که ارتقای آن قطعا نیازمند تدبیر،درایت و آگاهی است و در دستگاه قضایی نیز هر چقدر فرهنگ سازمانی و دینی و فرهنگ کار را افزایش دهیم باز هم جا دارد و باید تلاش کنیم.

وی تاکید کرد: افرادی مثل ما که دوران قبل از انقلاب را دیده ایم و پس از انقلاب را نیز درک کرده ایم می دانیم که کارهای فرهنگی بسیار خوبی پس از انقلاب انجام شده است و البته در این راه هزینه های بسیار نیز پرداخت کرده ایم و بسیاری از بزرگان دین و جامعه را از دست داده ایم با این حال باید بیش از پیش تلاش کرد.

منتظری تصریح کرد: باید بیش از گذشته در امور فرهنگی تلاش کنیم و این البته به معنای نادیده گرفتن زحمات عزیزان نیست. در دستگاه قضایی نیز باید برای انجام کار فرهنگی هم نیمه خالی لیوان و هم نیمه پر را ببینیم و برای جبران کاستی ها و تقویت ارزش ها تلاش کنیم.

این مقام قضایی با اشاره به برخی هجمه ها علیه دستگاه قضایی گفت:این هجمه ها و توطئه ها از صلابت و قدرت دستگاه قضایی نخواهد کاست و البته وظیفه بخش فرهنگی دستگاه قضایی برای مقابله با این هجمه ها و روشنگری افکار عمومی و دفع سموم و نیش هایی که به قوه قضاییه می زنند بسیار مهم است.

دادستان کل کشور با قدردانی از زحمات و تلاش های معاونت فرهنگی قوه قضاییه تاکید کرد:قوه قضاییه باید ارتباط مناسب و بیشتری با افکار عمومی ایجاد کند و فرهنگ سازی بیرونی باید تقویت شود.

منتظری همچنین بر تقویت اطلاع رسانی قوه قضاییه در کنار انجام امور فرهنگی تاکید کرد و گفت: بهرحال بصورت طبیعی نیمی از مراجعان به دستگاه قضایی که رای علیه آنان است از ما ناراضی خواهند بود اما باید دستگاه قضایی به گونه ای آسیب شناسی کند و به گونه ای با مردم مرتبط باشد که مردم با تلاش ها و واقعیت های کارهای انجام شده آشنا شوند.