به گزارش جویباران،بازداشت عهد التمیمی برای چهار روز دیگر تمدید شد.

به گزارش الجزیره، یک دادگاه نظامی اسرائیل بازداشت عهد التمیمی، دختر فلسطینی را برای چهار روز دیگر تمدید کرد.

پیشتر دادگاهی در اراضی اشغالی با درخواست قرار وثیقه عهد التمیمی، دختر ۱۷ ساله فلسطینی مخالفت کرد تا او پایان جلسات دادگاهش در زندان بماند.

همچنین فعالان در سراسر جهان کمپینی را برای جمع‌آوری یک میلیون امضای الکترونیکی به منظور درخواست از اسرائیل برای آزاد کردن یک دختر بچه فلسطینی، به راه انداخته‌اند.