به گزارش جویباران، ماریا خورومانسکی ۵۸ ساله که از این اتفاق شوکه شده بود، گفت: اگر تمام دارایی خود را بفروشیم، باز هم صد سال دیگر برای پرداخت این مبلغ لازم است که کار کنم.

این شهروند آمریکایی با پسر خود تماس می گیرد تا مشکل را بررسی کند.

سرانجام مشخص می شود که شرکت برق در چاپ عدد اشتباه کرده و علامت ممیز را بعد از رقم درج شده ننوشته است و رقم واقعی تنها ۲۸۴ دلار است.

این زن آمریکایی پس از این حادثه گفت: چیزی نمانده بود که در آستانه کریسمس ضربان قلبم از حرکت بایستد.