به گزارش جویباران، مرتضی کهزادی گریمور این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.