به گزارش جویباران،به نقل از الریاض، جام جهانی شطرنج به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد. در روزهای اخیر خبرهای زیادی درباره اجازه ندادن عربستان برای شرکت شطرنج بازان ایرانی و قطری در این رقابت بزرگ به گوش می‌رسید.

فدراسیون شطرنج عربستان اعلام کرد که آنها مشکلی برای حضور شطرنج بازان ایرانی و قطری برای حضور در این رقابت ندارند بلکه این خود ایرانی‌ها و قطری‌ها هستند که بعد از مشورت با حکومت خود تصمیم گرفته‌اند که در این رقابت شرکت نکنند.

روزنامه الریاض عربستان نوشت که فدراسیون جهانی شطرنج هم تلاش‌های عربستان برای میزبانی را ستوده است. این روزنامه عربستانی نوشت: “فدراسیون جهانی شطرنج در بیانیه‌ای که صادر کرد دروغ پردازی قطری‌ها و سم پراکنی ایرانی‌ها را بر ملا کرد. ویزای همه شطرنج بازان ایرانی و قطری صادر شده است، اما  خود آنها تصمیم گرفتند که در این رقابت شرکت نکنند. ما به کشور قطر پیشنهاد دادیم که به خاطر حفظ امنیت شطرنج بازان این کشور با پرچم فدراسیون جهانی شطرنج در این مسابقات شرکت کنند، اما آنها چنین پیشنهادی را رد کردند”.