به گزارش جویباران، مجمع پرحرف و حدیث فدراسیون تکواندو شنبه دوم دی ماه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در نهایت اعضای مجمع رای به حضور دوباره سید محمدپولادگر در راس این فدراسیون دادند. پولادگر نیز که بعد از انتخاب گفته بود درهای فدراسیون به روی هیچکس بسته نیست، در اولین اقدام خود طرح «آشتی ملی» در تکواندو را کلید زده است.

بر همین اساس برخی منتقدان برای صبح امروز به جلسه ای با صرف صبحانه در فدراسیون دعوت شده اند. گفته می شود شاخص ترین فرد دعوت شده به این صبحانه کاری هادی ساعی پرافتخارترین ورزشکار کشورمان می باشد.

اینکه پولادگر تصمیم به استفاده از نقطه نظرات منتقدان گرفته می تواند سرمنشا اتفاقات مثبت در تکواندو باشد اما گفته می شود این افراد توسط نزدیکان پولادگر دعوت شده اند که همین مسئله تا حدودی ابهاماتی را به وجود می آورد.

باید دید در ادامه کار شرایط فدراسیون تکواندو نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد یا در روی همان پاشنه خواهد چرخید.