به گزارش جویباران، رییس کمیسیون عمران مجلس، از آماده شدن گزارش مقدماتی در رابطه با زلزله اخیر غرب کشور خبر داد و گفت: طبق بررسی های انجام شده واحدهای مسکن مهر مناطق زلزله زده از لحاظ سازه ای و کیفیت هیچ مشکلی نداشته اند.

محمدرضا رضایی اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام شده واحد‌های مسکن مهر مناطق زلزله زده از لحاظ سازه‌ای و کیفیت هیچ مشکلی نداشته اند.

وی با تاکید بر اینکه مسکن مهر در مناطق زلزله زده غرب کشور درگیر حواشی زیادی شد، افزود: گزارش مقدماتی نشان داده که این واحد‌ها به لحاظ مکان یابی روی گسل ساخته شده و ارتفاع ساختمان بار زیادی بر سازه وارد کرده از این رو تکان‌های بیشتری نیز رخ داده است.

وی با بیان این‌که فردا کمیسیون عمران مجلس بازدیدی از روند بازسازی مناطق زلزله زده غرب کشور خواهند داشت از ارائه گزارش این زلزله تا پایان هفته آینده در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: گزارش امکانات و تجهیزات برای مقابله با زلزله تهران تهیه شد.