به گزارش جویباران،حسین دهباشی در توئیتر خود نوشت:

دادگاه محترم بابت یادداشتی که نگارنده در نقد آقای قاضی زاده هاشمی نوشته بود اینجانب را به لحاظ افترا و نشر اکاذیب به ۴ ماہ حبسں تعزیری محکوم کرد.

مبارک آشنایان و انشاالله بشود کفاره گناهان گذاشته و تاوان متنی که به وعده نقد پذیری دوستان نوشته و در مراسم تنفیذ ایشان خوانده شد.

و راستش را بخواهید حقیر اتهام نشر اکاذیب را کاملا لایق خود دانسته و در پیشگاه مردم شریف ایران بسیار شرمندہ است واگر به ھمین کیفر دنیوی اکتفا شدہ و جزای اخروی نباشد، حضرت حق تعالی را سخت شاکر، البته از بابت فقره اخیر، بلکه از جهت همه سر اکاذیبی که ساده دلانه در سخنان دوستان می نهاد.