به گزارش جویباران، علی ربیعی گفت: سیاست های اشتباهی در گذشته اتخاذ و منجر به این شد که اشتباهات دیگری در سیاست های حمایتی و بیمه‌ای داشته باشیم به طوری که در سفره تامین اجتماعی افراد جدید زیادی مهمان شدند بدون آن که منابع مالی آن تأمین شده باشد.

ربیعی ادامه داد: با کم شدن سال های کار، صندوق ها به وضعیت کنونی دچار شدند و نسبت شاغل به بازنشسته نامناسب شد و تبعات این تصمیمات اشتباه بار مالی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به صندوق وارد کرد.

وزیر رفاه برای اصلاح وضعیت فعلی صندوق ها انجام اصلاحات پارامتریک و سیستماتیک و همچنین تامین منابع مالی را مناسب دانست و گفت: برای بهبود حقوق بازنشستگان نیز ترمیم هایی شده هرچند که همیشه تورم برای افراد ضعیف جامعه محسوس‌تر است.

وی تصریح کرد: برای اجرای طرح افزایش پلکانی حقوق علاوه بر تخصیص ۳ هزار میلیاردی به صندوق بازنشستگی و نیروهای مسلح، امسال نیز یک هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر در همین زمینه تخصیص داده شده است.

وزیر رفاه گفت: ۶ میلیون نفر بیمه بازنشستگی ندارند و ما نگران این افراد هستیم به همین دلیل به دنبال اجرای برنامه هایی برای ایجاد دوران سالمندی بدون معلولیت و سالم هستیم.