به گزارش جویباران،به نقل از یک منبع نظامی گفت که مزدوران سعودی خسارت ها و تلفات سنگینی را در این عملیات متحمل شده اند.

این منبع نظامی خاطرنشان کرد که انفجار مین در مسیر حرکت مزدوران به سمت مواضع ارتش و کمیته های مردمی یمن در منطقه الزرقه در شهر المصلوب تلفاتی را به آنها وارد کرده است.