به گزارش جویباران، «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان ادعا کرد دلیل قدرتمند بودن عربستان، اعتدالگرایی این کشور است.

محمد بن سلمان در جریان حضورش در ضیافت شام در خانه «صالح آل الشیخ» وزیر امور اسلامی و ارشاد این کشور گفت که از اصول اصلی دینی در عربستان، توحید و دفاع از آن و اجرایی کردن قوانین قرآن و سنت پیامبر است.

در این مراسم شماری از علمای ارشد سعودی از جمله «عبدالعزیز آل الشیخ» مفتی ارشد این کشور حضور داشته است. محمد بن سلمان در حالی از اعتدال در عربستان سخن می گوید که در طول چند دهه گذشته خاندان آل الشیخ که از نسب «محمد بن عبدالوهاب» موسس فرقه وهابیت هستند امور مذهبی و دینی را در این کشور در دست داشته و نقش بزرگی هم در تثبیت قدرت آل سعود بازی کرده اند.

با این حال بن سلمان اخیرا در راستای طرحی که برای حذف مخالفان یا قدرت های موازی با خود در این کشور در پیش گرفته شمار زیادی از مبلغان و مفتی های سعودی را به زندان انداخته است. افرادی که حالا به نام افراط گرایی در زندان ها بسر می برند همان افرادی هستند که در آغاز بحران سوریه، شهروندان سعودی را برای اعزام به سوریه و مشارکت در اقدامات تروریستی علیه دولت این کشور تشویق کرده بودند.