به گزارش جویباران،عکس قدیمی مژده لواسانی در لبنان.این عکس مربوط به ۱۷ سال قبل است.