به گزارش جویباران،فریدون حسن وند رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: اعضای کمیسیون انرژی ضمن شنیدن و بررسی نظرهای مخالف و موافق افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی به استناد مواد برنامه ششم توسعه کشور­، تبصره ۱۸ مبنی بر افزایش نرخ حامل های انرژی را حذف و­ مخالفت خود را با هرگونه افزایش قیمت از جمله بنزین و گازوئیل برای سال آینده اعلام کردند.

وی ادامه داد: سعی خواهیم کرد که وقتی این تصمیم به کمیسیون تلفیق رفت، با استدلال منطقی از تصمیم خود دفاع کنیم و برای سال آینده شاهد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل نباشیم.

حسن وند گفت: فضای کلی مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی برای سال آینده مخالف است و نمایندگان مجلس بر این باورند که با خلق منابع مالی دیگر می توانیم جایگزینی برای افزایش قیمت بنزین داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: نباید هر وقت کم می آوریم، دست در جیب مردم کنیم و با افزایش قیمت ها فشار سنگینی بر دوش مردم وارد کنیم.