به گزارش جویباران، احمد صادقی با اشاره آمادگی سازمان‌ها و دستگاه‌های عضو  ستاد مدیریت بحران شهر تهران ، اظهار کرد: از شب گذشته تمامی اعضا در جلسه‌ای که با حضور شهردار تهران برگزار شد شرکت کردند و تمهیدات لازم برای شرایط خاص در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به جلسات ستاد مدیریت بحران شهر تهران بیان کرد: این جلسات به‌صورت منظم برگزار می‌شود و این در حالی است که چنانچه تصمیمی گرفته شود اعلام می‌شود.

صادقی گفت: در حال حاضر نگرانی در شهر تهران وجود ندارد ضمن اینکه در صورت نیاز مجدداً پایگاه‌های مدیریت بحران برای حضور شهروندان بازگشایی می‌شود.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهر تهران اضافه کرد: با توجه به شرایط شب گذشته، شهروندان مناطق ۵، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ بیشترین مراجعه را به پایگاه‌های مدیریت بحران داشته‌اند.