به گزارش جویباران، دادگاه فدرال تجدیدنظر در ابوظبی روز سه‌شنبه در ارتباط با یک سری پرونده‌های مرتبط با امنیت کشور احکامی را علیه چند متهم صادر کرد که حبس سه تا ۱۵ سال بوده است. این دادگاه همچنین برخی متهمان را به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰ هزار تا یک میلیون دینار در ارتباط با ترویج تروریسم، جاسوسی برای کشورهای خارجی و پیوستن به گروه‌های تروریستی محکوم کرد.

در این دادگاه یک مرد ۲۸ ساله نظامی نیز که به اتهام انتقال اطلاعات حساس نظامی به عوامل ایرانی که ادعا می شود در سفارت ایران در ابوظبی فعال بوده‌اند، به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. وی همچنین پس از پایان دوران محکومیتش باید تحت نظارت باشد.

این دادگاه یک زن سودانی ۴۶ ساله را نیز به اتهام فراهم کردن ارتباط میان مرد نظامی و عوامل ایرانی به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.

دادگاه تجدیدنظر ابوظبی علاوه بر این، در پرونده‌ای دیگر یک مرد ۳۵ ساله اماراتی را به اتهام جاسوسی برای ایران و انتقال اطلاعات مربوط به یک نهاد امنیتی به تهران به ۱۰سال حبس و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۱۰۰ هزار دینار محکوم کرد.

در یک پرونده دیگر نیز یک مرد اماراتی باز هم با ادعای جاسوسی برای ایران به هفت سال زندان محکوم شد. این دادگاه مدعی است که این فرد نیز اطلاعاتی را درباره میادین نفت و گاز امارات به عوامل ایرانی منتقل کرده است.