به گزارش جویباران، نسترن محمدی در خصوص کمبود ویتامین ” دی ” و کارهایی جهت جبران کمبود این ویتامین گفت: سازمان غذا و دارو در این زمینه اقداماتی را انجام و در حال بررسی دارد که از جمله اقدامات مهم می توان به غنی سازی شیر اشاره نمود.

وی افزود: کارخانجاتی که مجوز شیر غنی شده یا محصول غنی شده از سازمان غذا و دارو دریافت می کنند باید بر روی محصول جهت آگاهی مصرف کننده اطلاعات محصول را به صورت کامل قید نمایند.

وی گفت: همچنین با توجه به کمبود گزارش شده در کمیته کشوری غنی سازی، مطالعات اساسی در خصوص انتخاب بهترین استراتژی جهت تأمین ریزمغذی مزبور از طریق مواد غذایی در دستور کار قرار گرفته است که در این راستا کارگروهی متشکل از کارشناسان اداره کل نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی سازمان غذا و دارو، نماینده سازمان جهانی بهداشت و دفتر بهبود تغذیه نشست هایی را جهت بررسی مطالعات موجود و استراتژی ها داشته است که نتیجه آن در کمیته کشوری غنی سازی مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.