به گزارش جویباران،سردار عبدالرضا ناظری، اظهار داشت: در یکی از دستگیری های عملیات مشترک ذوالفقار ۹۶، ماموران پلیس ۳۵ نفر را در یک پارتی شبانه در اطراف ورامین دستگیر کردند.

وی ادامه داد:  این افراد به صورت مختلط در حال پایکوبی و مصرف مشروبات الکلی بودند.

رییس پلیس شرق استان تهران خاطرنشان کرد: پلیس در مقابله با انحراف اخلاقی و اقداماتی که نظم و امنیت اخلاقی جامعه را زیر سوال می برد، لحظه ای غفلت نخواهد کرد.

وی توضیح داد: در همین راستا تعدادی از عرضه کنندگان سی دی های غیرمجاز اخلاقی نیز در عملیات ذوالفقار ۹۶ در شرق استان تهران دستگیر شدند.

ناظری از رصد دقیق تحرکات متخلفان در شرق استان تهران خبر داد و افزود: امروز دشمن سعی دارد، از طریق ایجاد انحراف اخلاقی در کشور و کم رنگ کردن ارزش ها، به مقاصد پلید خود دست یابد که در این راستا باید والدین بیش از پیش هوشیار باشند.