به گزارش جویباران، بررسی آمار رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که روند ثبت معاملات مسکن در تهران طی ۹ ماه ابتدایی سال‌های ۹۵ و ۹۶ رو به رشد بوده است. بر این اساس در ۹ ماه سال ۹۴ تعداد ۱۰۸ هزار و ۹۰ معامله با متوسط قیمت هر مترمربع ۴۱ میلیون و ۵۶۲ هزار ریال ثبت شد که در سال بعدی (۹ ماه سال ۹۵) تعداد معاملات با رشد ۸.۶ درصدی به ۱۱۷ هزار و ۴۲۶ فقره افزایش یافته بود.

متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ۹ ماه سال ۹۵ بالغ بر ۴۳ میلیون و ۵۰۶ هزار ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۴.۷ درصد افزایش یافته است.

در۹ ماه سال ۹۶ (از فروردین تا پایان آذرماه) ۱۳۱ هزار و ۵۳۷ فقره معامله در تهران ثبت شد که به لحاظ تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۱۲ درصد رشد داشته است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز ۸ درصد افزایش یافته است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ۹ ماه امسال نسبت به ۹ ماه سال ۹۴ بالغ بر ۱۳.۲ درصد افزایش یافته است.

*ثبت ۱۰.۶ درصد معاملات در دامنه قیمتی ۳ تا ۳.۵ میلیونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در آذرماه سال ۹۶ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۰.۶ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌ند. دامنه‌های قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های ۹.۷ و ۹.۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در ماه مورد اشاره توزیع معاملات به‌گونه‌ای بوده که ۵۷ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحدی مسکونی شهر تهران یعنی ۵۰.۹ میلیون ریال معامله شده‌اند.

همچنین بیشترین سهم معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۴.۳ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۷۰ تا ۸۰ و ۵۰ تا ۶۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۳.۲ و ۱۲.۹ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع ۴۹.۴ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

*سهم ۱۱ درصدی خانه‌های ۱۵۰ میلیونی در معاملات

در آذر امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با اختصاص ۱۱ درصد بیشترین سهم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون و ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان نیز هر کدام با ۱۰.۱ و ۸.۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. به طور کلی در سومین ماه پاییز حدود ۵۳.۴ درصد معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۴۰۰ میلیون تومانی اختصاص داشته است.

در آذرماه امسال متوسط قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بتگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۵۰.۹ میلیون ریال بوده که نسبت به آبان ۹۶ و آذرماه ۹۵ به ترتیب ۴.۱ و ۱۴.۹ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در آذرماه نسبت به آذرماه پارسال به منطقه ۸ با ۲۴.۴ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۶ با ۵.۳ درصد تعلق دارد.

در میان مناطق ۲۲ گانه تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۱۰۶.۴ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۲۴ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. این ارقام به ترتیب نسبت به آذرماه سال گذشته ۶.۳ و ۷.۱ درصد رشد نشان می‌دهد.