به گزارش جویباران،  ثبت‌نام از نامزدهای مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک از شنبه دوم دی‌ماه آغاز شد که تا ۱۵ دی‌ ادامه خواهد داشت.

آیین‌نامه انتخاباتی نیز روز چهارشنبه هفته گذشته در اختیار اعضای مجمع قرار گرفت. با وجود اینکه در این آیین‌نامه ذکر شده بود با مشخص شدن روز ثبت‌نام ستاد نظارت بر انتخابات تشکیل می‌شود اما این اتفاق رخ نداد و ۲ عضو هیات اجرایی برای این ستاد مشخص نشدند.

دبیر کل کمیته، مدیر حراست و همین طور مشاور حقوقی عضو این ستاد هستند و قرار است ۲ عضو دیگر در نشست هیات اجرایی در روز شنبه مشخص شوند اما نکته قابل تامل در اینجا تغییر اعضای ستاد نسبت به آیین‌نامه دوره قبل است که همین موضوع ابهاماتی را به وجود آورده است.

بخش اول آیین‌نامه انتخابات دوره جدید به ساختار ستاد نظارت پرداخته و به تشکیل کمیته ۵ نفره اشاره کرده است؛ کمیته‌ای که هر ۵ نفر عضو از داخل کمیته هستند و موضوع این است که این کمیته قرار است خودش بر خودش نظارت داشته باشد! در این صورت با بروز تخلف چه کسی نظارت خواهد داشت در حالی که هیچ نیروی بیرونی و بی‌طرف عضو مجمع نیست.

در آیین‌نامه دوره قبل به جای ۲ عضو هیات اجرایی به ۲ عضو مجمع اشاره شده بود. در آیین‌نامه دوره قبل چنین آمده است: بمنظور نظارت بر فرایند ثبت نام و برگزاری انتخابات بر اساس مفاد اساسنامه کمیته ملی المپیک، کمیته پنج نفره­‌ای مرکب از یک نفر از اعضای هیئت اجرایی و دو نفر از اعضای مجمع به پیشنهاد مشترک رئیس و دبیرکل کمیته و تصویب هیئت اجرایی به همراه مدیر حراست و رئیس کمیسیون حقوقی کمیته، بلافاصله پس از تعیین تاریخ انتخابات تشکیل می شود. احکام اعضای این کمیته، توسط رئیس کمیته صادر می­‌گردد.

در این دوره علاوه بر اضافه شدن نام دبیرکل، ۲ عضو هم از هیات اجرایی به جمع کمیته ۵ نفره اضافه می‌شوند؛ کمیته‌ای که ۳ نفر از آنها در نوشتن آیین‌نامه انتخابات نقش داشتند.

سوال اساسی این است طبق چه قانون و کدام اساسنامه در آیین‌نامه ستاد نظارت بر انتخابات را اعضای هیات اجرایی و افراد شاغل در کمیته تشکیل می‌دهند؟ آیا این موضوع خود تخلف محسوب نمی‌شود؟ آیا اعضای کمیته خود می‌توانند ناظر بر اعمال خود باشند و در صورت رخ دادن تخلف آن را بیان کنند؟ در صورتی که هر یک از اعضا بخواهد برای نامزدی اقدام کند در صورت بروز تخلف، ستاد صلاحیت رسیدگی به این تخلفات را خواهد داشت؟

سوالاتی که به نظر می‌رسد مسئولان کمیته فقط می‌توانند پاسخی برای آن پیدا کنند.