به گزارش جویباران،  دکتر محمدرضا ظفرقندی صبح جمعه در بیست و پنجمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران از طرح تحول سلامت به عنوان یکی از برنامه های برنده دولت تدبیر و امید یاد کرد و افزود: توجه دولت به سلامت مردم باعث شد که سهم سلامت از جی دی پی از ۶ به ۹ درصد برسد ولی به رغم همه تلاش هایی که دولت برای سلامت مردم انجام داده است امروز طرح تحول سلامت حال و روز خوبی ندارد.

وی توضیح داد: بیماریِ عدم تعادل بین درآمدها و منطقی کردن هزینه ها باعث شده که طرح تحول سلامت با مشکل مواجه شود.

دبیرکل انجمن اسلامی جامعه پزشکی با انتقاد از عدم مشارکت نخبگان جامعه پزشکی در تدبیر طرح تحول سلامت افزود: این عدم مشارکت باعث شده مشکلات متعددی در مسیر اجرای این طرح قرار بگیرد.

ظفرقندی با اشاره به خدمات شبانه روزی جامعه پزشکی اظهار داشت: متاسفانه پزشکانی هستند که حدود یک سال است حقوقی دریافت نکرده اند.

وی به خدمات جامعه پزشکی در سرپل ذهاب اشاره کرد و گفت: این خدمات در نوع خود قابل تقدیر است.

دبیرکل انجمن اسلامی جامعه پزشکی ادامه داد: امیدواریم بیماری که گریبانگیر طرح تحول سلامت شده است با درایت بزرگان دولت برطرف شود.