به گزارش جویباران،  نظامیان رژیم صهیونیستی نزدیک منطقه کفرکلا در جنوب لبنان به حال آماده باش درآمدند.

به گزارش تلویزیون المنار، نظامیان رژیم صهیونیستی نزدیک منطقه کفرکلا در جنوب لبنان که راهپیمایی حمایت از قدس در آنجا برگزار می شود، به حال آماده باش درآمدند.