به گزارش جویباران، هفتم آذرماه سال ۹۲، مأموران پلیس تهران جسد مرد جوانی را حوالی شهر جدید آفتاب کشف کردند. بعد از انتقال جسد به پزشکی قانونی مشخص شد، جسد متعلق مردی ۳۸‌ساله به نام فرامرز است که بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردن به قتل رسیده است.

پلیس در اولین گام از تحقیقات خود همسر ۳۰‌ساله مقتول به نام فریبا را تحت بازجویی قرار داد و به رابطه پنهانی او با پسر ۲۲‌ساله‌ای به نام سهیل پی برد. به این ترتیب سهیل بازداشت شد و با اقرار به جرمش گفت: «فریبا با شوهرش اختلاف داشت و روزی از من خواست به او کمک کنم.

از آنجائیکه به او علاقه‌مند شده بودم نقشه قتل را کشیدم و برای انجام نقشه از برادرم – ساسان – و دو نفر از دوستانم به نام‌های مجید و حمید کمک گرفتم. شب حادثه با هماهنگی فریبا به خانه آنها رفتیم. وقتی با مقتول درگیر شدم شلوارش را دور گردنش انداختم و بعد به کمک همدستانم آنرا کشیدیم.

سپس برای گمراه کردن پلیس جسد را حوالی شهر آفتاب رها کردیم و گریختیم.‌» بعد از این توضیحات، سه‌همدست وی نیز بازداشت شدند. مجید ۲۵‌ساله به جرمش اقرار کرد، اما دو متهم دیگر که زیر ۱۷‌سال سن داشتند جرمشان را انکار کردند و گفتند آن شب مشروب خورده بودیم و در قتل نقشی نداشتیم.

بنابراین سهیل، مجید و فریبا به اتهام مباشرت در قتل در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند و دختر ۱۲‌ساله مقتول درخواست قصاص کرد. در ادامه فریبا جرمش را انکار کرد و گفت: نمی‌دانم آن شب آنها چطور وارد خانه‌مان شدند و شوهرم را کشتند. سپس مجید خلاف اظهاراتش جرمش را انکار کرد و گفت آن شب به خاطر خوردن مشروب در حال خودم نبودم و در قتل نقشی نداشتم.‌»

در پایان هیئت قضایی سهیل و مجید را به قصاص و فریبا را به ۱۵‌سال حبس، همچنین سهیل و فریبا را هر کدام به ۹۹‌ضربه شلاق نیز محکوم کرد.  همزمان با صدور این حکم، ساسان و حمید در دادگاه اطفال محاکمه شدند و هیئت قضایی هر کدام از آنها را به اتهام معاونت در قتل به پنج‌سال حبس محکوم کرد.

حکم صادره به دیوان عالی کشور فرستاده شد و با تأیید حکم فریبا، ساسان و حمید در شعبه‌۳۲ دیوان، اما حکم سهیل و مجید نقض و به شعبه همعرض فرستاده شد.

دو متهم بار دیگر در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفتند و در آن جلسه سهیل گفت: «‌همدستانم در قتل نقشی نداشتند و شب حادثه خودم به تنهایی وارد اتاق شدم و مقتول را خفه کردم.‌»

در پایان هیئت قضایی بنا به اظهارات دو متهم و مدارک در پرونده سهیل را به قصاص و ۹۹‌ضربه شلاق و مجید را از قتل عمد تبرئه و وی را به ۱۵سال حبس محکوم کرد. این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد و از سوی قضات شعبه‌۳۱ دیوان تأیید شد.