به گزارش جویباران، در روی زمین فقط یک منطقه وجود دارد که متعلق به هیچ کشوری نیست! و کسی هم اختیار اداره آن را ندارد.

 

به این منطفه بئر طویل می‌گویند، منطقه‌ای به مساحت ۲۰۶۰ کیلومتر مربع جایی میان دو مرز سودان و مصر.
جالبه بدونید در تقسیمات کشورها، این منطقه کاملا آزاد است و کسی هم اختیار آن را ندارد!
بئر طویل چیزی جز دشت و کویر نیست، طبیعتی بکر و دست نخورده .
شکل چهار ضلعی این منطقه باعث شده تا به آن مثلث بئر طویل بگویند.
قبایلی که در اینجا زندگی می‌کنند بیشتر از کشورهای سودان و مصر هستند.
با اینکه سالهای زیادی حکومت‌های مختلفی روی این منطقه ادعای مالکیت کردند اما نتوانستند به خواسته خود برسند.

اما چطور چنین جایی به وجود آمد؟
در سال ۱۸۹۹ این منطقه تحت قدرت بریتانیایی‌ها بود، قراردادی بین سودان و مصر در همان دوران امضا شد تا مرز بین این دو مشخص شود. بریتانیا به خاطر قببله‌های اینجا مرزی اداری به وجود آورد که حاصل این کار به وجود آمدن منطقه‌ای بدون حکومت به نام بئر طویل شد! منطقه‌ای آزاد که برای هیچ کشوری نشد.

برای رفتن به این منطقه بایستی از جنوب مصر و یا از شمال سودان وارد شوید.
از آنجاییکه هیچ ایستگاه قطار و فرودگاهی در اینجا نیست بایستی به همراه یک راهنما با اتوبوس و یا اتومبیل به اینجا بروید.