به گزارش جویباران،  به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، همزمان با برگزاری جشن های سال نوی میلادی در اروپا تدابیر امنیتی در کشورهای مختلف این قاره تشدید شد. در آستانه سال ۲۰۱۸ و برگزاری جشن های سال نو در اروپا، پلیس مسلح انگلیس در خیابان ها به گشت زنی می پردازد.

پلیس انگلیس همچنین اقدام به برپایی موانع در خیابان های لندن کرده است.

نیک آلدوورث، پلیس لندن گفت: تدابیری خاص در لندن درنظر گرفته شده است؛ تدابیری نظیر برپایی موانع، حضور پلیس با لباس متحدالشکل و حضور نامحسوس پلیس.

در همین حال، پلیس فرانسه نیز از استقرار بیش از ۱۰ هزار مأمور پلیس در شهر پاریس خبر داد.
میشل دلپوئش، رئیس پلیس پاریس گفت: اقداماتی که ما اعمال خواهیم کرد بر اساس بسیج قدرتمند ابزارهایمان است. بیش از ۱۰ هزار و پانصد مأمور مرد و زن داخل و اطراف پاریس مستقر خواهند شد تا به این ترتیب امنیت پاریسی ها، گردشگران و بازدید کنندگان را که در این زمان تعدادشان در پایتخت زیاد است، تضمین کنند. تهدید تروریسم هنوز هم بالاست.
در شهر برلین، پایتخت آلمان نیز هزار و ششصد نیروی پلیس اضافی در خیابان ها مستقر شدند. افزون بر این، در برلین نقاط امنیتی و چادرهای صلیب سرخ نیز برپا شده است. این مراکز در پی تعرض به صدها زن در شهر کلن آلمان در جشن سال نو پارسال برپا شده است.