به گزارش جویباران، باشگاه گرمیو برای فروش آرتور ۳۰ میلیون یورو از بارسلونا می خواهد. علاقه بلوگرانا به این هافبک بر کسی پوشیده نیست و اگرچه حواشی ایجاد شده برای انتشار عکسی از آرتور با لباس گرمیو به پایان رسید، اما باشگاه برزیلی قصد ندارد هافبکی که ممکن است در بین بازیکنان حاضر در روسیه ۲۰۱۸ در ترکیب سلسائو حاضر باشد را به کمتر از ارزش واقعی اش از دست بدهد.

طبق گزارش نشریه برزیلی گلوب اسپورت، تنها ۶۰ درصد مالکیت آرتور متعلق به گرمیو بوده و ۲۰ درصد آن به خانواده این بازیکن و ۲۰ درصد دیگر به شرکت سلسوریگو تعلق دارد.

آرتو از اهداف زمستانی بارساست و والورده علیرغم نتایج درخشان علاقمند به تقویت ترکیب است ولی بارسا تنها قادر به پرداخت ۲۵ میلیون یورو است و تا به حال هیچ اتفاق مثبتی در روند مذاکرات رخ نداده تا انتقال آرتور به نوکمپ در هالهای از ابهام قرار گیرد.