به گزارش جویباران، وزارت کشور مصر از کشته شدن سه فرد مسلح در استان الجیزه این کشور و بازداشت ۱۰ نفر دیگر خبر دادند.

به گزارش النشره، وزارت کشور مصر از کشته شدن سه فرد مسلح در جریان درگیری با افراد مسلح در استان الجیزه خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ در جریان درگیری پلیس با افراد مسلح در شهر اطفیح در استان الجیزه سه نفر از افراد مسلح کشته شدند.

وزارت کشور مصر به بازداشت ۱۰ نفر دیگر در استانهای الجیزه، القلیوبیه و الفیوم اشاره کرد.