به گزارش جویباران،  به نقل از سایت رسمی باشگاه تراکتور سازی، در پی تخلفات مکرر و توهین های سازمان یافته هواداران پرسپولیس که مشخصا با هدایت و برنامه ریزی لیدرهای این باشگاه صورت گرفته باشگاه تراکتورسازی با استفاده از مستندات و مدارک متعدد از جمله تصاویر و فیلم های مستند از این تخلفات آشکار با توجه به مسئولیت قانونی تیم میزبان در راستای تامین امنیت فیزیکی و اخلاقی ورزشگاه ضمن تنظیم لایحه تفصیلی شکایت خود را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارائه می دهد. انتظار می رود با توجه به حساسیت های موجود رسیدگی به این پرونده در اولویت قرار گرفته و منجر به صدور احکام قاطع و برخورد جدی با متخلفین گردد.