به گزارش جویباران، شورای نگهبان طرح دوفوریتی حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین را تایید کرد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرامی‌اش با انتشار مطلبی از تأیید طرح دو فوریتی درباره قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین خبر داد.

بسمه‌تعالی

یکشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۶

عدم مغایرت مصوبه مجلس!

عدم مغایرت مصوبه مجلس به شرح ذیل اعلام شد؛

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره ۸۵۹۹۳/۳۵۵ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۶؛ طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب جلسه مورخ ششم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.