به گزارش جویباران،  مردم شهرستان قائم‎شهر در مورد وضعیت بد اقتصادی کشور اظهار نظر کردند و اغتشاشات کنونی کشور در برخی شهرها که مورد سواستفاده دشمنان قرار گرفت را محکوم کردند.