به گزارش جویباران،  برخی منابع از تعطیلی دفتر روزنامه الحیات در لندن و انتقال دفتر اصلی آن به دبی و ابهام درباره خط مشی آینده این روزنامه خبر دادند.

به گزارش رای الیوم، دفتر روزنامه الحیات در لندن تعطیل و صدور آن از مقر اصلی آن پس از سه سال متوالی متوقف شد.

بر اساس این گزارش؛ دفتر روزنامه الحیات در بیروت در اواسط سال جدید بسته خواهد شد و برخی از کارکنان و روزنامه نگاران آن به دفتر دبی که مقر اصلی این روزنامه خواهد بود، منتقل خواهند شد.

دفتر الحیات در لندن اعلام کرده است که روز شنبه(دیروز) آخرین روز چاپ آن از لندن بود و مراسم ساده ای به این مناسبت برگزار شد و حقوق همه کارکنان پرداخت و از خدمات آنها ظرف سه سال قدردانی به عمل آمده است.

رای الیوم گزارش داد: فقط مصطفی الزین به عنوان خبرنگار این روزنامه در دفتر کوچکی در لندن می ماند و چاپ و توزیع این روزنامه از طریق دفتر اصلی دبی خواهد بود.

هنوز مشخص نیست که خط مشی مسئولان جدید روزنامه پس از انتقال به دبی چه خواهد بود اما خبرها حاکی از این است که تمرکز بر روی نسخه الکترونیکی همگام با روز خواهد بود.