به گزارش جویباران، دادگاه نظامی مصر امروز ۸ متهم از ۵۲ متهم پرونده معروف به ترور سرهنگ وائل طاحون از افسران امنیت عمومی در شرق قاهره، به اعدام محکوم کرد.دادگاه نظامی مصر امروز یکشنبه ۸ متهم به ترور سرهنگ وائل طاحون را به اعدام محکوم و پرونده آنها را برای کسب نظر شرعی به مفتی مصلر ارجاع داد.

چهار نفر از این متهمان به صورت غیابی محاکمه و حکم علیه آنها صادر شده است و اسامی حاضرین در دادگاه عبارت است از: محمد بهی الدین، خالد صلاح‌الدین، اسامه عبدالله محمد، محمود محمد سعید و اسامی افراد غایب نیز عبارتند از: جاد محمد جاد، حسام الصغیر، علاء علی علی، الحسینی محمد صبری.

طبق گزارش وبگاه «الیوم السابع»، این متهمان با اتهام عضویت در یک گروه غیرقانونی با هدف اخلال در اجرای احکام قانون اساسی و ممانعت از انجام وظایف موسسات دولت، تعدی به آزادی‌های شخصی و حقوقی شهروندان و دست داشتن در ترور سرهنگ وائل عاطف طاحون عنوان شده است.

از دیگر متهمان این پرونده «یوسف القرضاوی» رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان و عبدالرحمن البر مفتی گروه اخوان‌المسلمین و محمود غزلان عضو دفتر ارشاد این گروه است. ‌