به گزارش جویباران،  رئیس جمهور روسیه، با امضای فرمانی مجازات گزارش های دروغین در مورد بمب گذاری را به ۱۰ سال افزایش داد.

به گزارش تاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، با امضای فرمانی، مجازات گزارش های دروغین در خصوص بمب گذاری یا آتش سوزی را به ۱۰ سال حبس افزایش داد.

اصلاحیه ماده ۲۰۷ قانون مجازات روسیه بیان می کند که گزارش آگاهانه نادرست درباره انفجار و یا فعالیت های دیگر که تهدیدی برای زندگی مردم ایجاد می کند یا می تواند موجب آسیب جدی به اموال شود، به مدت ۳ تا ۵ سال مجازات خواهد شد.

منظور از صدمه بزرگ حادثه ای است که در مجموع بیش از ۱ میلیون روبل خسارت زده باشد.

همچنین طبق این قانون پس از امضای پوتین حداکثر مدت حبس در مواردی که گزارش های دروغین از اقدامات تروریستی که منجر به مرگ افراد یا پیامدهای شدید دیگر می شود و به آن تروریسم تلفنی می گویند، با ۸ تا ۱۰ سال زندان مواجه خواهند شد.