به گزارش جویباران، امام رضا علیه‏ السلام فرمودند:

بکوشید که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید: زمانی برای مناجات با خدا؛ زمانی برای تأمین معاش؛ زمانی برای معاشرت با برادران و معتمدانی که عیب‏هایتان را به شما می‏شناسانند و در دل شما را دوست دارند، و ساعتی برای کسب لذّت‏های حلال با بخش چهارم توانایی انجام دادن سه بخش دیگر را به دست می‌‏آورید.

متن حدیث:

امام رضا علیه‏‌السلام:

إجتَهِدوا أن یَکونَ زَمانُکُم أربَعَ ساعاتٍ : ساعَهً مِنهُ لِمُناجاهِ اللّه‏ِ و ساعَهً لِأمر المَعاشِ و ساعهً لِمُعاشَرَهِ الإخوانِ و الثِّقاتِ و الَّذینَ یُعَرِّفُونَ عُیُوبَکُم و یَخلِصونَ لَکُم فِی الباطِنِ و ساعَهً تَخلُونَ فِیها لِلَذّاتِکُم و بِهذِهِ السّاعَهِ تَقدِروُن عَلَی الثَّلاثِ ساعاتٍ.

“فقه الرّضا علیه‌‏السلام، صفحه٣٣٧ ”