به گزارش جویباران، رئیس جمهوری سوریه وزیران جدیدی را تعیین نمود.

به گزارش اسکای نیوز، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه وزرای جدیدی را برای وزارت‌خانه‌های دفاع، رسانه و صنعت تعیین کرد.

رئیس جمهوری سوریه علی عبد أیوب را به عنوان وزیر دفاع تعیین کرده است.

بشار اسد همچنین محمد مازن علی یوسف را به عنوان وزیر صنعت و عماد ساره را برای سکانداری وزارت رسانه تعیین کرده است.