به گزارش جویباران، اسحاق جهانگیری در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

«‏مسئولیت مشترک ما دفاع از آزادی و مقابله با خشونت است. همه ما به امنیت کشور فکر کنیم نه امنیتی شدن آن، به قبول انتقاد و اعتراض فکر کنیم نه به تخریب و آشوب»